За нас

Тъканна банка България е първата некомерсиална, неправителствена тъканна банка в България с водеща роля в осигуряването на нуждите от донорски тъкани за трансплантация.

Всеки ден е посветен на желанието ни да работим за подобряване качеството на живот на нашите пациенти. От 2009 година до сега сме ангажирани да превърнем дарените тъкани, в алографт продукти, които да се използват за целите на трансплантацията.

Работата, която вършим е едновременно животоспасяваща и променяща живота. С респект и уважение към акта на донорство, посвещаваме нашата работа на научни изследвания и повишаване качеството на тъканните алографти, за да продължим да помагаме на хората да се лекуват.

Продукти