Костните графтове ProOSS® на Тъканна банка България предоставят на хирурзите пълен комплект от алографти за регенеративната хирургия. Налични са графтове лечение на пациенти с костни кисти, малигнени или дегенеративни заболявания, травматични увреждания както и за хирургия на спинални фузии.

Костните алографти могат да са Лиофилизирани или ДБМ (Деминерализиран костен матрикс), за да предоставят както структурен скелет така и остеоиндуктивни свойства.

Предлагаме следните форми на лиофилизирани алографти: пудра, гранули, чипс, блок, костен сегмент и др.

ДБМ-Паста и ДБМ-Гел се доставят в контейнери с широк отвор или в спринцовки за максимално удобство на хирурга.

Този каталог представя само част от възможните продукти, които можем да предложим. Моля, потърсете ни за допълнителна информация в секцията Контакти .