КАКВО Е ТЪКАННО ДОНОРСТВО?
Преди години, когато трансплантационната хирургия е се e развивала, много хора започват да обмислят възможността, да бъдат органни донори. Публичните дебати в медиите , както и в семействата имат решаващ принос за развитието на органното донорство. Същото се случва сега и с тъканното донорство. Много хора не са запознати с медицинските ползи , които носи то. Всеки, който реши да обмисли въпроса за даряването на тъкани, ще има редица неотложни въпроси. Именно на тези въпроси искаме да ви помогнем да получите отговори.

 

  • Какво е пост мортем тъканно донорство ?

Тъканите на хората , даже и в напреднала възраст, могат да бъдат полезни при определени заболявания. Добре известно е например, че прилагането на костен мозък от донор на реципиент, се използва като терапия при някои форми на левкемия. Разбира се, всички са запознати с ползите на органното донорство – сърце, черен дроб, бъбреци. Това се случва колкото може по- скоро след настъпване на клинична смърт на донора, когато кръвта все още циркулира.

Но дори и след кардио – васкуларен арест , донорството до 36-ия час все още е възможно: кости, сухожилия , сърдечни клапи , роговици, съдове и кожа, могат да бъдат отстранени и след внимателно обработване да заместят увредени тъкани на други хора.

  • Какво е тъканно донорство от живи хора?

При някои обстоятелства, като на пример при планирани операции за заместване на тазобедрена става, отстранената глава на бедрената кост, може да се вземе, да се преработи и да се използва за медицински цели. С други думи да се дари.

Тъканното донорство от живи хора е лесно за пациентите, анонимно, доброволно и не се заплаща.

Трябва само да се зададат няколко въпроса за здравната история на пациента и да се направят допълнителни кръвни тестове.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ДАРЕНИТЕ ТЪКАНИ?

Лицензираните тъканни банки, каквато е ТББ, преработват и стерилизират тъканите, за да получат костни продукти и други тъканни графтове. Тъканите се преработват в специализирани лаборатории, повечето от които в чужбина.

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕЦИЗНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЪКАНИТЕ И КАК ИЗГЛЕЖДАТ ПОЧИНАЛИТЕ СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА ?

Отстраняването на тъканите се извършва по хирургичен начин в съответствие с най-високите професионални и етични стандарти. Взимат се костно-сухожилна, кожна, сърдечно-съдова тъкани, роговици. След това внимателно се възстановява тялото. Процедурата не носи риск за външно увреждане на тялото на донора.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЪКАННИТЕ ТРАНСПЛАНТИ

Тъканните транспланти допринасят за значително подобряване качеството на живот на пострадали пациенти. В много случаи благодарение на използването на алографти може да се предотврати допълнителна хирургична интервенция за отстраняване на кост или сухожилие от самия пациент.

Сухожилните графтове, които се използват при артроскопска процедура, помагат за по- бързото възстановяване и връщането на пациентите към активен живот. Трансплантация на очна роговица на пациенти, ги спасява от загуба на зрение. При изгаряния на големи площи, които са свързани с голяма смъртност, животът може да бъде спасен с приложението на донорска на кожа.